Dodací podmínky

DODACÍ PODMÍNKY

Zpracování objednávky

V případě nejasností má prodávající (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

 

Dodání zboží

Termín dodání závisí na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí 2-5 pracovních dnů. Na detailu každého výrobku se zobrazuje textová informace o dostupnosti zboží pro dodání v pracovních dnech.


V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na kupujícího, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (např. s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně podmínek obchodu), atp).

 

Osobní odběr

Kupující si může zboží vyzvednout osobně na adrese:


Vždy vyčkejte nejprve na potvrzení dostupnosti zboží přímo na skladě pro osobní odběr.

Způsob doručení

Cena za přepravu kurýrní službou na území Česka závisí na váze objednaného zboží:

Zásilka do 30 Kg                  159, - Kč bez DPH

Zásilka od 31 do 50 Kg        650,- Kč bez DPH

Zásilka od 51 do 75 Kg        760,- Kč bez DPH

Zásilka od 76 do 100 Kg      860,- Kč bez DPH

Zásilka od 101 do 150 Kg    990,- Kč bez DPH

 

Dobírka na Slovensko – cena přepravy bude individuálně zkalkulována dle vzdálenosti a váhy a bude klientovi zaslána.

Dobírka do jiných zemí není možná. Cena dopravy do zahraničí bude vždy zkalkulována individuálně a to s ohledem na váhu zásilky a vzdálenost místa doručení.

Převzetí zboží

Příjemce zboží (nebo-li „kupující“) by měl ve vlastním zájmu překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Případné poškození se ohlašuje prodávajícímu nebo i přepravci ideálně ve lhůtě do 3 dnů od doručení zásilky. Pokud příjemce provede kontrolu nepoškozenosti obsahu až po odjezdu přepravní služby, případné poškození ohlásí provozovateli e-shopu nebo i přepravci ideálně ve lhůtě do 3 dnů od doručení zásilky.

 

Příjemce má nárok si zboží prohlédnout a vyzkoušet obdobně jako v kamenném obchodě, aniž by mu zanikla možnost vrátit zboží bez udání důvodů zpět prodávajícímu.

Záruční lhůta na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí věci kupujícím.

 

Daňový doklad k zakoupenému zboží

Kupující obdrží daňový doklad k zakoupenému zboží v při převzetí zboží, pokud si jej převezme osobně nebo bude přiložen u zboží v případě doručení třetí osobou.

Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně uvedení elektronického podpisu.

 

Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:

  • Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.
  • V případě stornování rezervované objednávky nebo vrácení zboží, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu stornopoplatku do výše 10% celkové kupní ceny zboží z objednávky. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, dodavatel posoudí míru poškození a objednatel souhlasí s tím, že tyto náklady budou odečteny z vrácené částky. 
  • Z části „Práva z vadného plnění“ je vyloučena informace „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí“
  • V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.